Ulvespill

Spillmagasin | Esport | LAN

Se hvordan menyene til PlayStation 5 kommer til å se ut

Samtidig som mange av førsteinntrykkene til Xbox Series X dukket opp, så la PlayStation ut sin liten presentasjon av hvordan menyene kommer til å se ut på PlayStation 5. Du kan se videon nedenfor her.

Kilde: PlayStation

%d bloggers like this: